FEEDBACK

The web team of DC PRO BV strives to maintain and develop a website without false information, irregularities and errors. If you encounter problems or errors in any content on our site, please contact us via the email address: admin@dcprobv.nl . Thank you.


DISCLAIMER (English)

DC PRO BV | CHAMBER OF COMMERCE NO. 77746376

This website www.dcprobv.nl (the “Website”) is owned by DC PRO BV (hereinafter referred to as “DC PRO”), a company with address Millletstraat Amsterdam. DC PRO is registered with the Chamber of Commerce under number 77746376.

General

The following applies to the Website. By using the Website you agree to this disclaimer.

Content Website

DC PRO reserves the right to change or remove the content of the Website and this disclaimer at any time without notice to you.

DC PRO takes great care and attention to the content of the Website, but the use of (information on) the Website is at your own risk. Despite our efforts, it is possible that the content of the Website is incomplete, obsolete and / or incorrect. The content of the Website is therefore offered without any form of warranty or claim to correctness.

Liability

DC PRO is not liable for any damage or other adverse consequences from the use of (information on) the Website. If you perform actions on the basis of (information on) our Website, this is at your own risk. No agreement is concluded between you and DC PRO on the basis of errors and / or incomplete or outdated information.

DC PRO is not liable for the inaccessibility or availability of the Website as a result of a malfunction and DC PRO is not responsible or liable for malfunctions in third-party networks through which access to the Website is obtained. In addition, DC PRO is not liable for content of the Website that comes from third parties.

The Website contains hyperlinks to third party websites. DC PRO accepts no liability with regard to (the content of) these websites and / or services of third parties.

Intellectual property

All intellectual property rights relating to the Website are vested in DC PRO insofar as these do not rest with third parties. Without the prior written permission of DC PRO, it is not permitted to publish, reproduce, store or offer for sale (parts of) the Website, information on the Website or other material shown on the Website in any form. also.

Contact
 
If you have any questions and / or comments about this disclaimer, please contact DC PRO at admin@dcprobv.nl.


DISCLAIMER (Dutch)


Deze website www.dcprobv.nl (de “Website”) is eigendom van DC PRO BV (hierna te noemen “DC PRO”), een onderneming met adres Milletstraat , Amsterdam. DC PRO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77746376.

 

Algemeen
 
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 
Inhoud Website

 

DC PRO behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.


 DC PRO besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. 
 
 

 

Aansprakelijkheid

 

DC PRO is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en DC PRO tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

 

DC PRO is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en DC PRO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is DC PRO niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

 

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. DC PRO aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

 

Intellectueel Eigendom

 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij DC PRO voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DC PRO is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook. 


 Contact
 
 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met DC PRO via admin@dcprobv.nl.